Slik ga næringsliv, skolar og andre

foto
Frå næringslivsaksjon i Molde for TV-aksjonen 2020, med tilsette i Istad kraft gang med ringedugnad. Foto: Molde kommune