Da Stena ikke fikk delta i Raudsand-debatt, trakk møteleder seg

foto