Frykter lekkasje - fastlege har søkt seg til nabokommune med bedre ordninger