Trente på å forsvare Ørskogfjellet HV-område

foto