Tenåring kjørte med høy promille. Havnet i grøfta, men kjørte videre