Nofima på Sunndalsøra med seniorforsker Åsa Maria O. Espmark i spissen skal lede et nytt stort EU-prosjekt. Målet med er å skape en mer bærekraftig og klimavennlig produksjon av oppdrettsfisk.

Nofima er tildelt 15 millioner kroner de nærmeste fire årene for å gjøre oppdrettsnæringen mer miljøvennlig og bærekraftig. EU investerer til sammen 60 millioner kroner i dette store innovasjonsprosjektet kalt FutureEUAqua. Matforskningsinstituttet skal lede tre av de ni ulike områder i prosjektet.

Vil arrangere møter

– Mange av teknikerne våre her på stasjonen på Sunndalsøra vil være involvert i arbeidet, i og med at flere av de praktiske forsøkene i prosjektet vil bli utført her. I tillegg vil vi nok få besøk og være vertskap for ulike deltakere fra de øvrige åtte deltakerlandene, og vi har plan om årsmøte her, sier Espmark i en pressemelding. Hun har det overordnede ansvaret for hele EU-prosjektet.

– Jeg vil nok tro at de fleste av våre utenlandske samarbeidspartnere, ikke minst grekere, italienere og israelere, vil oppfatte Sunndalsøra som et eksklusivt reisemål, mener Espmark.

I tillegg til landene som allerede er nevnt deltar partnere fra Nederland, Frankrike, Ungarn, Danmark og Sverige. Ved siden av den europeiske organisasjonen for oppdrettere, FEAP, består partnerne av 12 andre forskningsinstitutter og i alt 20 deltakere fra industrien og andre organisasjoner.

De industrielle partnerne som er med fra norsk side er SalMar, SalmoBreed, Akvaforsk Genetics Center og Osland stamfisk. Ellers er mange av de industrielle partnerne fra landene rundt Middelhavet.

Prosjektet starter opp ved utgangen av 2018 og skal pågå i fire år.

Sunndalsøra viktig

Mange av forsøkene vil foregå i anlegget på Sunndalsøra hvor Nofima har muligheter til å teste produksjon av laks i ulike anlegg; Både konvensjonelle og resirkuleringsanlegg. Her kan forskerne for eksempel sammenlikne hvordan fisken yter i de ulike miljøene foret med ulike fôrtyper.