Nordmøringene drar fortsatt til sjukehuset i Molde

foto
Av 73.145 pasienter i Kristiansund bostedsområde.dro 20.632 (28,2 prosent) til Molde i perioden 2015 til og med 2018. Foto: Bjørn Brunvoll