Samferdselsministeren om Møreaksen: 430 millionar brukt til grunnkjøp og planar