Nytt sjukehus bør gi kollektivløft

foto
Det er planlagt 1000 parkeringsplasser i tilknytning til det nye sjukehuset på Hjelset. En andel av både ansatte og besøkende må bruke kollektivtransport. Foto: Helse MR