Styringa av kraftfondet ble koplet opp mot stemmegivning i kommunereformen

foto
Flertallet i kommunestyret gikk i 2016 med knepent flertall inn for at Nesset skulle bli en del av en ny kommune sammen med Midsund. Stein Ivar Bjerkeli (Ap) mener det kunne endt annerledes hadde det ikke vært for en spesiell avtalen som ble inngått på ordførerkontoret i Nesset i forkant av kommunestyremøtet. Foto: Driva