Det opplyser Jan Willem Verkaik, Shells prosjektleder for Nyhamna Expansion.

Fordi mange går i rotasjon, kommer tallet på dem som er beskjeftiget med utvidelsen totalt opp i ca. 1.700. Under nedstengningen av Nyhamna-anlegget i juni, var hele 1.500 anleggsarbeidere i sving på Nyhamna. Anleggshotellet der har nå 1.230 rom.

Landanlegget blir utvidet både for å ta i mot gass fra nye felt i Norskehavet gjennom det nye Polarled-røret, og å gi trykkstøtte for å få opp mer gass fra Ormen Lange-feltet. Det vil forlenge levetida til Ormen Lange.

Nyhamna Expansion vil øke kapasiteten på landanlegget fra 70 til 84 millioner kubikkmeter gass i døgnet – en økning på 28 prosent. Da får Nyhamna samme kapasitet som Langeled-røret til Easington i England.

Aasta Hansteen vest for Bodø blir det første nye gassfeltet som blir knyttet opp til Nyhamna. Statoils opprinnelige plan var å sende den første gassen fra Aasta Hansteen til Nyhamna i 2017. Statoil har opplyst at oppstarten nå er utsatt til 2018.

Jan Willem Verkaik sier at en ennå ikke vet hvordan utsettelsen vil påvirke Nyhamna Expansion. Shell gjør nå studier og samarbeider med Statoil om dette.

Jan Willem Verkaik forteller at det går med 12 millioner arbeidstimer, tilsvarende om lag 20.500 årsverk til Nyhamna Expansion-prosjektet. Utvidelsen krever 22.000 tonn med rør, stål og utstyr som skal inn på Nyhamna.

Kværner

Det er Kværner som er kontraktør for ombyggingen og utvidelsen på Nyhamna, Kværners prosjektsjef Einar Bjelland forteller at aktiviteten nå vil øke framover, og at den når toppen i februar-mars neste år.

Moduler

Jan Willem Verkaik opplyser at de 54 modulene blir bygd på seks ulike steder i Norge og utlandet. Den minste modulen er på fire tonn. Den største har en vekt på hele 2.400 tonn. Den kommer til Nyhamna fra Stord oppunder jul. Denne modulen er mottaksstasjon for gassen fra Polarled-røret.

– Den kommer som en stor julepresang, sier Jan Willem Verkaik.

– I oktober kom sju moduler på plass. Det er det meste vi har hatt på en måned. Vi hadde da «Oktoberfest» her, sier Jan Willem Verkaik.

To store kompressorer på 38 megawatt hver blir installert på Nyhamna for å hjelpe Ormen Lange-gassen opp. Det blir installert en enda større kompresssor – med en effekt på 48 megawatt – for å skyve gass gjennom det 1.200 kilometer lange Langeled-røret til England. Det står tre tilsvarende eksportkompressorer fra før på Nyhamna.

Ormen Lange-lisensen stoppet i april i fjor prosjektet for undervannskompresjon ute på feltet.

– Men vi har ei arbeidsgruppe som se på hva som foregår i markedet og i den teknologiske utviklingen, uten at vi ennå er i nærheten av å kunne ta noen avgjørelse. Vi ser fortsatt på det.

Den delen av Nyhamna Expansion som knytter seg til mottak og eksport av gass fra nye felt, utgjør ca. 70 prosent av prosjektet. Ca, 30 prosent av Nyhamna- Expansion er relatert til økt gassutvinning fra Ormen Lange.

Hemmelig sum

Shell går ikke ut med kostnadssummen for Nyhamna Expansion. Men kontrakten med kontraktøren Kværner, er alene på 11 milliarder kroner. Shell vil heller ikke si noe om eventuelle overskridelser.

Når det gjelder kostnadene til Nyhamna Expansion, opplyser Jan Willem Verkaik at om lag 80 prosent er gjort i Norge. Over 500 millioner kroner har gått til regionen.

Med en oppetid på hele 98,4 prosent i fjor ligger Orman Langeanlegget i verdenstet.