Vil bygge vindmøller for 11 milliardar

foto
Slik meinte Vestavind Offshore at 95 meter høge vindmøller ville sjå ut sett frå Harøya. Enbridge planlegg no 40 vindmøller opptil 150 meter høge (rotorbladet kjem i tillegg). Avstand frå land: Frå fem til åtte kilometer. ILLUSTRASJON: VESTAVIND OFFSHORE