- Jeg har ikke instruert Astrid Eidsvik

foto
Helseminister Bent Høie benekter at han har instruert Astrid Eidsvik i sjukehussaka.