– Folk føler seg overkjørt

foto
Her hang steinfigurene på fasaden til det gamle rådhuset i Eide. Nå blir huset bygget om til Familiens Hus og figurene skal henges opp et annet sted på bygget. – En stor feil, mener Arne Birger Silnes, leder Hustadvika Arbeiderparti. Foto: Bjørn Brunvoll