Friluftssuksess for utviklingshemmede

foto
Over 100 personer med ulike funskjonsnivå møter opp hver FTU-samling i Molde. Foto: DNT ROMSDAL