Prezioso Linjebygg vil ha 70 overtallige medarbeidere fra høsten, og går inn i en ny kuttrunde. En del av de berørte vil kunne få jobb i andre deler av selskapet.

Det opplyser adm. direktør Kristoffer B. Jenssen i Prezioso Linjebygg.

– Hvor kommer kuttene?

– De er spredt over hele landet. En del av de overtallige kan få ny jobb andre steder i selskapet. Vi driver og ansetter folk i forhold til både landanlegg og offshore for tida. Men det er en litt annen kompetanseprofil på de vi nå ansetter. Men jeg regner med at en del av dem som nå blir overflødig, er kvalifisert. det blir nå møter hvor dette blir drøftet med dem, sier Kristoffer B. Jenssen. Det er ikke klart hvor mange i Molde som blir berørt.

– Hvor mange regner du med blir oppsagt?

– Jeg kan ennå ikke si hvor mange det blir. Men jeg regner med at det blir færre enn 70, i og med at en del kan gå over i andre deler av virksomheten, sier Kristoffer B. Jenssen.

Krevende

Han framholder at markedet for servicebedriftene innenfor olje og gass er krevende.

– Situasjonen ser ut til å vedvare utover i 2016, og sannsynligvis også inn i 2017. På sikt er våre markedssegment, som primært ligger innenfor drift og vedlikehold, forventet å få en bedring igjen. Dette er drevet av aldringen av eksisterende installasjoner, og at flere nye felt er under utbygging, sier Kristoffer B. Jenssen.

Prezoso Linjebygg AS arbeider innenfor tre forretningsområder.

– Ett av dem har betydelig svekket ordreinngang, og det er dette forretningsområdet som vil ha en overtallighet på ca. 70 ansatte fra høsten 2016. De fleste er offshoreansatte, men det er også en del landansatte. Det er vekst i et annet forretningsområde et annet forretningsområde, som nå ansetter personell, sier Kristoffer B. Jenssen.

Svært beklagelig

Han framholder at det er svært beklagelig at Prezioso Linjebygg nå må gå til dette skrittet.

– Siden problemene innenfor olje og gass startet i 2014 har ca. 100 ansatte mistet jobben i Prezioso Linjebygg AS. På grunn av solid ordrereserve totalt sett, og oppbemanning i et annet forretningsområde, regner vi imidlertid med å være omtrent like mange ansatte ved kommende årsskifte som tidligere, nemlig vel 600, sier Kristoffer B. Jenssen.