foto
Som alle arkitektinstallasjoner langs de nasjonale turistvegene, blir også bygget på Skarvøya noe for seg sjøl. Egnet til å vekke oppsikt. Foto: Illustrasjon: Code arkitekter

Sjekk dette glasshuset ved Atlanterhavsvegen