Slik ser Vegvesenet for seg ny E39 fra Fuglset til Julbøen

foto
Bildet viser tenkt rosa veglinje fra Mordalen til Haukabøen. Foto: Statens Vegvesen