Økte kostnader til nødnett bekymrer

foto
Regionrådslederne Kjell Neergaard på Nordmøre (fv.) og Torgeir Dahl i Romsdal er bekymret for kommunenes nødnettkostnader. Foto: ERIK BIRKELAND