– Alle unge skal hjelpes til å fullføre skolen

foto
– Det er viktig at alle unge får hjelp til å gjennomføre videregående opplæring. Alle skal oppleve å høre til et fellesskap. Mobbing skal bekjempes, derfor kan vi ikke kutte i pengene vi bruker på tiltak mot mobbing, sier fylkesordførerkandidat Tove-Lise Torve. Foto: Richard Nergaard