– Hvorfor skal vi tru på dere?

foto
Fylkespolitiker Frank Sve (Frp) kritiserte i samferdeselsutvalgets møte Statens vegvesen for å være altfor sein med å planlegge og få satt i gang vegprosjekt som allerede er vedtatt. Kjetil Strand i Vegvesenet svarte at de starter vegbygging så snart pengene er bevilget. Foto: RICHARD NERGAARD