Gassco blir operatør på Nyhamna

foto
Administrerende direktør Frode Leversund i Gassco, som driver hele gassinfrastrukturen på norsk sokkel. Foto: Egil H. Torvik