Den nye skolen skal stå klar i 2023 – nå er arbeidet i gang