Sjekk totalforvandlinga av 70-tallshuset på Eidem

foto
Særegen fasade: Huset hadde skifer i fasaden fra tidligere. Hans Jørgen og Astrid har byttet bordkledning. ALLE FOTO: RIGMOR SJAASTAD HAGEN Foto: Rigmor Hagen