Følger nøye med på Moldeelva – to kritiske punkt i sentrum

foto