Fredag 15. mars omkom 41 år gamle Kjell-Inge Johansen i ei trafikkulykke på Nedalsvegen i Averøy.

Politiinspektør Ove Brudevoll er ansvarlig for etterforskninga av saken, og denne pågår fortsatt.

– Det har blant annet vært foretatt omfattende tekniske undersøkelser på ulykkesstedet og av bilen til den forulykkede. Det har vært foretatt flere avhør i saken, og det har vært innhentet videoovervåkning fra flere steder i Bruhagen-området. Så langt foreligger det en foreløpig obduksjonsrapport. Åstedsundersøkelsene har vært foretatt av politiets kriminalteknikere i samarbeid med Statens vegvesens ulykkesgruppe, sier han til Rbnett.

Brudevoll forteller at det er for tidlig å konkludere med hva som er årsaken til ulykka.

– Det er på det rene at en annen bil kjørte i umiddelbar nærhet til ulykkesbilen før uhellet inntraff, men det er så langt ingen som har fremstått som vitner til ulykken, sier han.

Politiet er fortsatt interessert i å komme i kontakt med personer som har gjort observasjoner som kan være av interesse, eller som har opplysninger i saken.

– Avdøde kjørte fra Bruhagen, og uhellet inntraff i Nedalsvegen. Det aktuelle tidsrommet politiet er interessert i, er natt til fredag 15. mars fra klokka 01.00 til 05.00. Ulykka ble meldt til politiet cirka 05.00, sier han.

Politiet kan kontaktes på telefon 02800.