Vestnes: – Tungt uten fastlege i snart et år

foto
Kommuneoverlegene i romsdalsregionen har ulik fastelege-virkelighet: Vestnes sliter, Rauma har leger på venteliste. De fleste er enige om at det er tøft å skaffe fastleger nå. Oppe f.v.: Cato Innerdal, Molde; Petter Holen, Hustadvika; Jon Sverre Aursand, Rauma; Nede f.v.: Sabine Relling Bredeli, Vestnes; Thomas Rakvåg, Vestnes; Nils Magne Sæterbø, Gjemnes. Foto: Bjørn Brunvoll / Erik Birkeland / Privat / Gunn E. Aarønes / Statsforvalteren