Omfattende hærverk på gravsted – rundt 30 graver rasert

foto