– Det kan ikke være lettere å få sjukeheimsplass i ytterkantene av kommunen enn i sentrum