Stenger tunnelen om natta

foto
Frå måndag 3. januar blir trafikken gjennom Øksendalstunnelen stengt frå søndag til torsdag. Det blir fri ferdsel frå laurdag kl. 06 til søndag kl. 20. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune