Metangassen fra eksplosjonen i Østersjøen svever over oss. – Dobbelt så stor som først antatt