Flere tusen laks på rømmen – utvider fisket og vurderer flere tiltak