Får ikke dumpe snø i sjøen lenger – nå hoper det seg opp