foto
Kirsten Hindhammer Amundsgård (30) fra Nesjestranda og samboer Sebastian Krogvig (31) fra Fusa bor i Molde, men har hele verden som aktiv boltreplass. Her i Reknesparken. Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Løpetid