Tilstanden er alvorlig, men stabil for den knivstukne på Sunndalsøra

foto