Skåla Bær AS i Molde er tildelt Bygdeutviklingsprisen 2015 i Møre og Romsdal, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

Prisen er på 50 000 kroner. I tillegg går Skåla Bær videre i konkurransen om den nasjonal bygdeutviklingsprisen.

Overrekkingen av årets bygdeutviklingspris for Møre og Romsdal skjedde under Dyregod-dagane i Batnfjorden.

Det er regionstyret for Innovasjon Norge i Møre og Romsdal som er jury for prisen. Juryen gir følgende begrunnelse for årets pristildeling til Skåla Bær AS:

«Årets vinner har hatt en jevn omsetningsvekst de siste fem årene. Pr dato sysselsetter de 2,5 årsverk gjennom hele året. I tillegg engasjerer de ekstrahjelp om sommeren, både utenlandsk arbeidskraft og skoleungdom. Vinneren er en god representant for sosial og miljømessig bærekraft gjennom utnyttelse av lokale ressurser og fortrinn som skaper ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Vinneren står for nyskaping og originalitet gjennom å eksperimentere med ulike dyrkingsmåter, og har lykkes med å forlenge sesongen mye. De kan dermed ta ut en merpris i markedet, ha bedre kontroll på sykdomssituasjonen, redusere bruk av plantevernmidler og kan utnytte «sekunda vare» til produksjon av ferdige produkter, heter det i pressemeldingen.