24 styreledere og direktører har hatt sjukehussaka

foto
Paul Hellandsvik var Helse Midt-Norges første direktør. Planene for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal havnet også på hans bord. Foto: Bjørn Brunvoll