Alle må vise løypekultur i naturen

foto
Hvem har rett til å ferdes her? Ifølge loven både fotgjengere og skiløpere, men alle må vise hensyn. Foto: Iver Gjelstenli