Reguleringsplan for Raudsand venta ferdig i vår

foto
Arbeidet med reguleringsplan for Raudsand – der Bergmesteren Raudsand AS ønsker å etablere nasjonalt deponi for uorganisk farleg avfall – tek tid, mellom anna fordi planen må justerast i høve til ei rekke plantekniske motsegner. Foto: Øivind Leren