– Beklagelig at det har tatt så lang tid

foto
Moldeordfører Torgeir Dahl er ikkee overrasket over at det ble nei til grensejustering. Foto: Kjell Langmyren