Frykter skolestreiken rammer elevers psykiske helse – tar saka opp med Statsforvalteren