Hver tredje ansatt i administrasjonen risikerer å miste jobben