Rift om topplederjobber

foto
Britt Rakvåg Roald, som i dag er prosjektleder for Nye Molde kommune, har søkt stillinga som assisterende rådmann. Foto: Bjørn Brunvoll