MC krasjet i bil – fører sendt til St. Olavs hospital

foto