Styret i Helse Møre og Romsdal skal komme med sin innstilling for konseptvalget for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). I dagens styremøte i Ålesund, er det dette som er hovedtemaet.

Splitter trolig tilbudet

Administrerende direktør Espen Remme hadde innstilt på et dagkirurgisk tilbud ved det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund.

I et styremøte tidligere i høst var det flere av styremedlemmene som uttalte seg negativt til å splitte tilbudet innen dagkirurgi mellom Hjelset og Kristiansund. Det gjorde også nestleder Petter Bjørdal.

Da styret behandlet saka fredag, endte det med enstemmig ja til dagkirurgi også i Kristiansund.

Vil ha samarbeid

I innstillingen til styret understreket Espen Remme gjentatte ganger viktigheten av at det skapes et bedre klima for samarbeid.

«De ansatte skal samles i det nye felles SNR, der fagmiljøene fra nåværende sjukehus i Molde og Kristiansund er smeltet sammen for å bli mest mulig robust og dekkende for behovene pasientene har.» Og «det må bygges en felles kultur for å ha det nødvendige fundamentet for å lykkes». Og «Det er helt avgjørende at fagmiljøene i Kristiansund og Molde samarbeider godt før innflytting i nytt sjukehus».

– Suksessfaktoren for å lykkes er organisasjonsutviklingen, sa Petter Bjørdal under diskusjonen, og støttet dermed Remmes syn på dette.

Også styremedlem Kirsti Sevaldsen var tydelig på hva hun mente:

– Jeg har blant annet sett på hva som skjer nasjonalt og internasjonalt i forhold til dagkirurgi, og det er en sterk trend at disse legges utenfor akuttsjukehusene. Dette har blitt gjort i mange år bl.a. i Oslo. Slik jeg oppfatter det, så er det ei ønsket utvikling at ambulante tjenester ikke er en del av akuttsjukehuset. Sjukehusene skal benyttes av pasientgrupper som trenger tjenestene som finnes der, og ikke av de som kan få hjelp på dagkirurgiske klinikker.