MOLDE / ÅLESUND: Seks overleger på Molde sjukehus, fra seks ulike klinikker, kommer i et leserinnlegg med krass kritikk av ledelsen i Helse Møre og Romsdal.

Kjernen i kritikken er mangel på involvering av fagfolk ved sjukehusa, i viktige prosesser for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i fylket.

– Hvorfor leserinnlegg nå?

– Det som skjedde tirsdag, i saka om samling av brystkreftkirurgien. Det er en stor og viktig avgjørelse som blir presentert uten involvering av tillitsvalgte eller aktuelle fagfolk, sier Kjell Erik Strømskag, en av de seks legene som har underskrevet leserinnlegget.

– Gode tilbakemeldinger

Fagdirektør Jo-Åsmund Lund har ikke sett brevet selv, men får deler av det gjengitt på telefon av rb. Han tar kritikken på alvor og ønsker samtidig å nyansere bildet:

– Et revisorfirma har fulgt prosessen og sett på hvordan vi har sørget for involvering. De gir gode tilbakemelding på måten vi har sikret involvering på f.eks overfor kommunene. Vi har også hatt mål om en god involvering internt, sier han.

I leserinnlegget skriver legene at «svære og ordrike utredninger er blitt skrevet og presentert. Hvem som har vært forfatterne av disse dokumentene er uklart».

– Hvem har skrevet dem, Lund?

– Mange har bidratt. I Utviklingsplanen har vi fått viktige bidrag fra alle klinikker. Grunnlaget for dokumentet er i hovedsak det som er levert fra klinikkene, pluss diverse bakgrunn utenfra, f eks analyser fra sykehusbygg.

– Legene skriver at «fagfolkene ved de fire sykehusene har i liten grad eller ikke vært involvert». Din kommentar?

– Det har vært involvering av samtlige klinikker ved sykehusene. Men en del av involveringa er høringsperioden som går frem til 7.desember. Det er ikke den endelige Utviklingsplanen som er lagt fram nå.

– Legene ser ikke høringssvar som god nok involvering – de har da ikke fått være premissleverandører for dokumentet?

– Det er sjølsagt ikke mulig at alle fagfolk overalt er med og leverer premissene til Utviklingsplanen. Vi har fulgt de nasjonale føringene for å sikre involvering i alle klinikker, men synes selvsagt det er bekymringsfullt dersom deler av fagmiljøene mener at de ikke er blitt tilstrekkelig involvert. Vi ønsker å forstå denne kritikken, og vil ta initiativ til et møte med de som fremfører kritikken så snart som mulig.

– Mener du at de involverte fagfolkene ikke har vært gode nok til å involvere sine egne fagmiljø?

– Som sagt – vårt mål har vært så brei involvering som mulig. Så forstår jeg at enkeltpersoner ikke synes de har vært involvert nok. Med 6000 ansatte vil det være noen som mener at de burde vært mer involvert. Samtidig tar vi selvsagt denne kritikken på alvor.

– Legene skriver også at aktuelle fagmiljø i liten grad har vært involvert og samarbeidende klinikker ikke hørt i det hele tatt, i saka om samling av føde/gyn i nordfylket før SNR er ferdig. Kommentar?

– Det er et forslag som er lagt fram til høring.

– Kunne dere unngått denne typen kritikk ved å involvere mer på forhånd?

– Vanskelig å svare på. Det er sunt at folk reagerer og sier hva de syns, det er meninga i en offentlig høring.

– Legene ser gode argument for å organisere brystkreftbehandlinga på en annen måte, men mener de skulle vært brukt i beslutnings- og gjennomføringsprosessene?

– Beslutning om samling av brystkreftkirurgi har vært gjort i minst tre delprosesser fram til 2016 – i regional kreftplan, idéfaserapporten, og konseptfaserapporten for SNR. Det som det SKAL være involvering på framover, er hvordan dette skal gjennomføres og organiseres. Den prosessen har vi ikke kjørt ennå, og den skal skje med brei involvering av fagfolk fra hele foretaket, sier Lund.

– Legene skriver også at du som fagdirektør ikke har besøkt og snakket med fagmiljøene på sykehusene, etter snart et år i stillinga.

– Det er ikke riktig. Jeg hører kritikken, og er opptatt av å ha et godt samarbeid med fagmiljøene, men jeg har altså vært på besøk ved flere fagmiljø på sykehusene i foretaket, sier Lund.

Strømskag kommenterer utsagn om at fagfolk fra alle klinikker har vært involvert, slik: — Det har kanskje vært involvert fagfolk. Men ikke i den bredde som trengs i en så viktig sak.

– Kan problemet være at involverte fagfolk sjøl ikke har involvert «sine»?

— Nei, det er ikke der det ligger. Problemet er grad av involvering og tempo i prosessene. Det er bare å vise til den bygningsmessige utviklingsplanen for bygningsmassen. Den ble trukket tilbake av mangel på involvering, sier Strømskag.

Kjell Erik Strømskag og fem andre leger ved Molde sjukehus skriver bla a at fagdirektør Lunds valg er arrogant. Foto: Bjørn Brunvoll