Papirsider i 175 år

foto
Det er bare to nåværende aviser som er eldre i Norge, og Morgenbladet er den eneste som gis ut under samme navn. Johan Olivarius Horn satt i redaktørstolen de tre første åra fra 1843. Den gangen var det to ukentlige utgivelser, bare tekst – ingen bilder. Bjørnstjerne Bjørnson fikk på trykk «Frihetens tale til moldenserne», mens annonsørene søkte etter piger og kviger. Avisa ble en viktig kilde til nyheter, debatt, annonser og kunngjøringer. Siden til høyre er en «hverdagsavis» fra 2. desember 1885.