Bønder kan bli møtt av inspektører uten fagkompetanse