Blir styrar på Storlihytta

foto
Beate Røberg Bjørnerem begynner som styrar på Storlihytta 1. januar. Foto: Arnstein Salthammer Eide, DNT Romsdal