Møllerop blir et reint boområde

foto
Planutvalget i Eide har godkjent at Dale Malo Prosjekt AS får utvikle Møllerop-eiendommen i sentrum. Foto: Oddbjørn Harnes